fbpx

Politica HIROKID SRL privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

Cuprins: 

Despre această Politică de confidențialitate

 1. Cine suntem și cum ne puteți contacta
 2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate
 3. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
 4. Temeiurile în baza cărora HIROKID SRL prelucrează datele cu caracter personal
 5. Sursele din care colectăm datele cu caracter personal
 6. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate
 7. Pentru cât timp prelucrăm datele cu caracter personal?
 8. Cum protejăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm?
 9. Drepturile persoanelor vizate, care pot fi exercitate în legătură cu prelucrarea datelor lor de către HIROKID SRL?
 10. Ce trebuie să aibă în vedere persoanele vizitatoare ale website-ului care nu au împlinit vârsta de 18 ani?
 11. Politica de utilizare cookie-uri și tehnologii similare

Acordul Utilizatorului

Despre această Politică de confidențialitate

La HIROKID SRL (denumită în continuare “Hiro”, “Hiro Judo Club”,  sau “noi”) ne preocupăm ca datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor fizice cu care interacționăm să fie prelucrate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și cu standardele de securitate și confidențialitate. 

În cele ce urmează vă prezentăm politica noastră în acest domeniu foarte important, pe care ne angajăm să o revizuim la anumite intervale de timp, în vederea îmbunătățirii ei continue. Prin această Politică înțelegem să ne îndeplinim față de toate persoanele fizice ale căror date cu caracter personal le prelucrăm în cadrul activității noastre obligația de informare în conformitate cu prevederile art. 13 -14 din Regulamentul UE nr. 679/2016 sau Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare „GDPR”). 

Vă vom prezenta în continuare ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm în cadrul activității noastre, cine sunt persoanele vizate de această prelucrare, în ce scopuri utilizăm datele cu caracter personal, către cine le dezvăluim sau le transferăm, cât timp le păstrăm, în ce fel asigurăm securitatea lor, precum și care sunt drepturile pe care persoanele vizate și le pot exercita în legătură cu această prelucrare.

 

1.Cine suntem și cum ne puteți contacta

HIROKID SRL este un club de judo, persoană juridică română, înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub numărul J35/2449/2017, având codul unic de înregistrare nr. 37772220 și următoarele date de contact: adresa sediu social Str. Urseni nr.169, cod poștal, localitatea Timișoara, Județul Timiș, România, tel: +40756 376 313, adresa de e-mail: info@acshiro.ro, website acshiro.ro. HIROKID SRL promovează dezvoltarea armonioasă a copiilor prin sport, jocuri, activități sportiv-recreative și educație, având ca motto: „Minte sănătoasă și caracter frumos într-un corp sănătos”.

Pentru orice întrebare, sugestie sau preocupare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne poți contacta pe adresa de email: info@acshiro.ro. HIROKID SRL prelucrează în calitate de operator date cu caracter personal astfel cum este prezentat detaliat în cele ce urmează.

 

2.Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le solicităm sau le colectăm doar atunci când sunt oferite în mod voluntar, pot fi: nume și prenume, nume și prenume copil, data nașterii copil, adresa de e-mail, număr de telefon, fotografii și videoclipuri.

Tipurile de date pe care le colectăm și cum le folosim ulterior:

 • Adresa de e-mail: pentru a-ți trimite informații despre serviciile și evenimentele proprii sau cele la care participăm. Trimiterea de mesaje informative în scop de marketing.
 • Numele și prenumele: pentru a ține evidența abonamentelor, a plăților cât și a persoanelor înscrise la judo/activitățile sportiv-recreative.
 • Numele și prenumele copilului: pentru a ține evidența prezențelor, plăților cât și a tuturor abonaților înscriși la judo/activitățile sportiv-recreative în concordanță cu numele și numărul de telefon al părintelui (acest tip de date poate fi oferit de către părinte/reprezentant legal).
 • Data nașterii copil: pentru a ține evidența vârstei lor în vederea încadrării copiilor la grupa de judo/activități sportiv-recreative corespunzătoare vârstei lor (acest tip de date poate fi oferit de către părinte/tutore legal și are caracter opțional).
 • Numărul de telefon: pentru a te putea contacta, în scopul informării despre antrenamentele/activitățile noastre, despre evenimentele noastre viitoare, cât și în urma înscrierii la evenimente (pentru a te informa cu privire program, detalii logistice cât și alte modificările de ultim moment în program), trimiterea de mesaje informative în scop de marketing.
 • Fotografii sau videoclipuri surprinse la antrenamentele, activitățile și evenimentele organizate de către HIROKID SRL, în scopul promovării și dezvoltării activității noastre comerciale.

Prin instalarea unor coduri de urmărire a vizitelor de pe website-ul nostru mai putem colectăm și informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitei pe site-ul nostru web precum: IP-ul vizitatorului, locul din care s-a făcut accesarea, ora accesării și informații de utilizare a platformelor gestionate precum paginile accesate, numărul de pagini accesate, timpul petrecut pe platforme, modul de navigare pe website-uri. 

HIROKID colectează datele cu caracter personal: 

 • direct de la dumneavoastră (date oferite pe website, email, rețele de socializare (în comentarii, prin mesajele oferite în cadrul discuțiilor de pe chat), prin alte mijloace de comunicare, 
 • din rapoartele traficului înregistrat pe website-ul nostru, din cookie-uri, din rapoartele din cadrul rețelelor sociale.

3.Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Furnizarea serviciilor oferite de către HIROKID SRL, ce cuprind acțiuni specifice acestei activități cât și acțiuni ce constă în folosirea cât mai optimă a website-ului și în scopul obținerii de informații statistice pentru  îmbunătățirea serviciilor HIROKID SRL.
 • Îmbunătățirea serviciilor noastre prin analizarea statisticilor de pe website și rețelele de socializare.
 • Evidența plăților efectuate sau ce urmează a fi efectuate de către abonații înscriși la antrenamentele de judo/la activitățile sportiv-recreative.
 • Evidența prezențelor fiecărui participant la antrenamentele de judo/la activitățile sportiv-recreative în concordanță cu numele copilului și al părintelui.
 • O bună funcționare și eficiență a înscrierii la antrenamentele de judo/la activitățile sportiv-recreative și a beneficierii de ofertele speciale aplicabile de către HIROKID SRL.
 • Informarea cu privire la antrenamentele, activitățile și evenimentele organizate sau susținute de către HIROKID SRL.
 • Comunicare eficientă între antrenor și părinte/tutore legal.
 • Pentru marketing, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil ce poate fi retras prin cererea dvs. scrisă sau exprimată verbal la tel: 0756 376 313 sau la adresa de e-mail: info@acshiro.ro. În anumite situații ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova activitatea atât prin imagini, fotografii, GIF-uri, videoclipuri, materiale video cât și prin alte metode și materiale.

4.Temeiurile în baza cărora HIROKID SRL prelucrează datele cu caracter personal

În general, prelucrarea datelor cu caracter personale este necesară în primul rând pentru a ne putea desfășura activitatea iar în al doilea rând pentru a putea păstra ordinea, eficiența, securitatea și buna funcționare din cadrul HIROKID SRL.

În general, datele dvs. cu caracter personal, care vă sunt solicitate au un caracter obligatoriu, cu excepția anumitor situații în care vă comunicăm că acestea sunt facultative. Dacă aceste date cerute nu ne sunt oferite, procesul de furnizare al serviciilor noastre poate fi întârziat sau imposibil de efectuat.

Pentru a vă putea prelucra datele cu caracter personal HIROKID SRL se bazează pe diverse temeiuri legale, precum:

 • Consimțământul fiind un temei juridic pentru colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne putem baza pe acesta ca fiind acordul dumneavoastră. Considerăm consimțământul dvs. orice acord exprimat atât verbal sau în scris, orice formular, câmpuri sau căsuțe de selectare completate de către dumneavoastră, orice acord dat printr-un click sau selector, orice acționare a butoanelor digitale sau a link-urilor, prin care HIROKID SRL vă solicită anumite acorduri.
 • Executarea unui contract sau în vederea încheierii unui contract, prelucrarea anumitor date cu caracter personal este necesară pentru a putea executa sau încheia contractul dintre HIROKID SRL și dumneavoastră.

Putem folosi informațiile pentru interesele noastre legitime precum: oferirea unui conținut adecvat pe website-ul nostru, e-mailuri și newslettere, pentru a ne îmbunătăți și promova serviciile oferite, precum și în scopuri legale, de bună funcționare, administrative, de securitate și de detectare a fraudei.

 

5.Sursele din care colectăm datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care HIROKID SRL le prelucrează, sunt colectate direct de la aceștia prin intermediul formularelor online, rețelelor de socializare, prin mesaje text, e-mail și a altor modalități asemănătoare.

Pe lângă aceste situații există rapoartele, statisticile și datele prelucrate de pe website privind activitatea utilizatorilor pe website-ul nostru. Acestea se referă la instalarea unor coduri de urmărire a vizitelor de pe website-ul nostru prin intermediul cărora colectăm și informații precum: IP-ul vizitatorului, locul din care s-a făcut accesarea, ora accesării și informații de utilizare a platformelor gestionate precum paginile accesate, numărul de pagini accesate, timpul petrecut pe platforme, modul de navigare pe website.

HIROKID prelucrează și date preluate de pe rețelele de socializare.

 

6.Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal sunt dezvăluite sau, după caz, transferate, în conformitate cu principiile GDPR, în baza temeiurilor juridice aplicabile în funcție de situație, în condiții care asigură confidențialitatea și siguranța datelor, către categorii de destinatari, precum, dar fără a se limita la:

 • Servicii IT (găzduire website);
 • Servicii de stocare în cloud (arhivare și stocare date);
 • Servicii SMTP (comunicare email);
 • Servicii de promovare reclame;
 • Servicii newsletter;
 • Servicii de trimite SMS;
 • Aplicații utilizate de HIROKID SRL pentru comunicarea cu părinții și facilitarea antrenamentelor de judo online, activităților din sălile de antrenament cât și a activităților sportiv-recreative , aplicații care vor necesita separat acorduri și crearea conturilor personale de utilizator;

În cazul în care ne solicitați ca datele cu caracter personal (pe care ni le-ați oferit) să fie șterse, acestea vor fi șterse și de la colaboratori.

 

7.Pentru cât timp prelucrăm datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal prelucrate vor fi păstrate doar cat este necesar, pe durata participării la antrenamentele și activitățile sportiv-recreative HIROKID SRL, și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție. Ulterior, vom elimina/șterge datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre.

Pentru prelucrările de date în baza consimțământului, vom păstra datele tale până când îți vei retrage consimțământul. Pentru a-ți retrage consimțământul ne poți trimite un mesaj la adresa de e-mail: info@acshiro.ro.

 

8.Cum protejăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm?

Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță, HIROKID SRL depune eforturile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal prelucrate pe acest website și a urmat la implementarea de măsuri tehnice adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii și a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate.

În ciuda măsurilor de protecție, acest website este găzduit pe o platformă ce nu aparține HIROKID SRL, de aceea nu putem garanta securitatea absolută a informațiilor procesate pe acest website și nu putem fi responsabili pentru vulnerabilități cauzate de alte părți terțe.

9.Drepturile persoanelor vizate, care pot fi exercitate în legătură cu prelucrarea datelor lor de către HIROKID SRL?

În baza condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă (GDPR), aveți următoarele drepturi: 

 1. dreptul la informare (art. 13 și art. 14);
 2. dreptul de acces –  persoanele vizate pot obține de la HIROKID SRL confirmarea că le sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept permite persoanelor vizate să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra-cost orice copii suplimentare;
 3. dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea a datelor dvs. cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete pe care ni le-ați oferit;
 4. dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) – Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem datele cu caracter personal;
 5. dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri;
 6. dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele dvs. într-un format structurat și aveți dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator;
 7. dreptul la opoziție – persoanele vizate se pot opune oricând prelucrărilor în scop de marketing, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al HIROKID SRL, din motive care țin de situația lor specifică;
 8. Dreptul de a retrage consimțământul – puteți în orice moment să ne soliciți retragerea consimțământului de prelucrare a datelor dvs.;
 9. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în momentul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România anspdcp@dataprotection.ro. 

Drepturile enumerate mai sus se vor exercita printr-o cerere scrisă către HIROKID SRL și trimisă la adresa de e-mail info@acshiro.ro.

 

10.Ce trebuie să aibă în vedere persoanele vizitatoare ale website-ului care nu au împlinit vârsta de 18 ani?

HIROKID SRL se adresează, în primul rând, părinților sau reprezentanților legali ai copiilor. Te rugăm să nu completezi datele tale cu caracter personal în cuprinsul secțiunilor website-urilor gestionate de către companie dacă ești minor și nu ai acordul părinților/reprezentanților tăi legali în acest sens.

 

11.Politica de utilizare cookie-uri și tehnologii similare

Pe site-ul nostru folosim module cookie pentru a măsura eficiența site-ului și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor. Modulele cookie nu permit identificarea utilizatorului.

Pentru mai multe detalii despre cookies accesați pagina privind Politica de cookie.

 

Acordul Utilizatorului

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, prin folosirea oricăror mijloace automate de transmitere a informației („sunt de acord”, „ok”, „trimite”, etc.), utilizatorul confirmă că a citit și că este de acord cu această politică iar datele sale personale vor fi prelucrate de HIROKID SRL conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal. Vă reamintim că puteți să ne trimiteți pe adresa de e-mail: info@acshiro.ro, orice întrebări aveți despre prelucrarea datelor cu caracter personal.